top of page
ترجمه Disclaimer 

این سرویس ممکن است دارای ترجمه هایی باشد که توسط GOOGLE ارائه می شود. GOOGLE تمام ضمانت‌های مربوط به ترجمه‌ها، صریح یا ضمنی، از جمله ضمانت‌های صحت، قابلیت اطمینان، و هر گونه ضمانت ضمنی مربوط به قابلیت تجاری، وجه تخصیص مناسب و قیمت مناسب را سلب می‌کند.
 

وب سایت ABN افغانستان برای راحتی شما با استفاده از نرم افزار ترجمه ارائه شده توسط Google Translate ترجمه شده است. تلاش های معقولی برای ارائه ترجمه دقیق انجام شده است، با این حال، هیچ ترجمه خودکاری کامل نیست و قرار نیست جایگزین مترجمان انسانی شود. ترجمه ها به عنوان خدماتی به کاربران وب سایت ابن افغانستان ارائه می شود و «همانطور که هست» ارائه می شود. هیچ ضمانتی از هر نوع، اعم از صریح یا ضمنی، در مورد صحت، قابلیت اطمینان یا صحت هر ترجمه ای که از انگلیسی به هر زبان دیگری انجام شده است، داده نمی شود. ممکن است برخی از مطالب (مانند تصاویر، فیلم ها، فلش و غیره) به دلیل محدودیت های نرم افزار ترجمه، به درستی ترجمه نشوند.

متن رسمی نسخه انگلیسی وب سایت است. هر گونه مغایرت یا تفاوت ایجاد شده در ترجمه الزام آور نیست و هیچ اثر قانونی برای اهداف انطباق یا اجرا ندارد. در صورت بروز هرگونه سوال در رابطه با صحت اطلاعات موجود در وب سایت ترجمه شده، به نسخه انگلیسی وب سایت که نسخه رسمی آن است مراجعه کنید.

bottom of page